Životopis

Životopis

Zamestnanie:

konateľ firmy Posudky s.r.o. a Cestovnej kancelárie watching.sk s.r.o.

Odborné skúsenosti:

2003 – vedúci medzinárodného tábora na obnovu mokradí

2003 – absolvovanie Terénnych prác s pracovníkmi Ministerstva životného prostredia Holandska

2001-2005 – regionálny koordinátor Zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku

2006 – Predseda Študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

2006 – kandidatúra v komunálnych voľbách v Bratislave

2006 – 2010 živnostník, vytváranie posudkov a odchyt vtákov v hypermarketoch

2009 – kandidát vo voľbách do VÚC

2010 – konateľ Posudky s.r.o. až doteraz

2011 – konateľ cestovnej kancelárie watching.sk s.r.o.

Kurzy, školenia a iné:

2000 – Základná vojenská služba

2000 – Krátky vodičský kurz

2003 – Absolvent školenia stráže prírody

2004 – Absolvent ornitologických skúšok krúžkovateľa

2014 – Odborná spôsobilosť na odchyt túlavých zvierat

Dosiahnuté vzdelanie:

Vysokoškolské Mgr.

2008 – Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta,  Environmentalistika, odbor ekosozológia fyziotaktika

1999 – Gymnázium Modra

Hobby:

Rodina

Birdwatching

Geocaching

Fotografovanie