Ján Dobšovič

o mne

Narodil som sa v roku 1980 v Bratislave a asi do roku 2003 som býval v Petržalke. Neskôr sme sa s rodičmi presťahovali z Bratislavy do Dolian (okr. Pezinok). Niekedy v roku 2007 som sa presťahoval do podnájmu do Dúbravky a v roku 2010 som sa konečne presťahoval v Dúbravke do vlastného.

V minulosti som sa venoval najmä ochrane prírody v rôznych mimovládnych organizáciach. Bol som predsedom bratislavskej pobočky Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (teraz SOS BirdLife Slovakia), predsedom Klubu stráže prírody a členom koordinačného tímu Mimovládneho výboru Naše Tatry. V tom čase som pôsobil aj ako predseda Študentskej časti akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Environmentalistiku na tejto fakulte som úspešne ukončil v roku 2008.

Hneď po škole som začal podnikať. Začínal som ako živnostník a neskôr som založil firmu Posudky s.r.o., ktorá sa venuje najmä odchytom vtákov v interiéroch, ale aj ornitologickým a dendrologickým posudkom. V roku 2011 som založil cestovnú kanceláriu watching.sk, ktorá sa venuje pozorovaniu prírody, envirovýchove, propagácii takéhoto druhu cestovného ruchu. Snažím sa na Slovensko dotiahnuť aj zahraničných turistov. Tento cestovný ruch považujem za spôsob ochrany prírody, keďže podobným spôsobom sa podarilo zachrániť nejedno krásne územie, napríklad niektoré africké národné parky.

Rok 2015 bol pre mňa čiastočne prelomovým, lebo sa nám v auguste narodil syn Jakubko, ktorý je pokladom v našej rodine.

V poslednom období sa skôr venujem problematike cestovného ruchu. Najmä na základe rozhovoru s kamarátom Erikom Balážom v zime 2017/2018 som sa rozhodol vstúpiť do Strany SPOLU, keďže dlhodobo rozumiem, že z vonku sa veci menia len ťažko a ak chceme niečo zmeniť, žiaľ treba vstúpiť do politiky. K môjmu rozhodnutiu mi ešte pomohli ďalší kamaráti, akými sú môj brat Juraj Dobšovič a Martin Vavrinčík, ktorý sa stal kancelárom strany SPOLU.

Do komunálnej politiky som kandidoval ešte v mojom ochranársky aktívnejšom období a to v roku v roku 2006, kedy som kandidoval v rámci iniciatívy Bratislava Otvorene (ľudia okolo Kataríny Šimončičovej a Eleny Pätoprstej, ale boli tam aj iní zaujímaví ľudia) a neskôr som kandidoval aj za poslanca župy. Neúspech a počet hlasov ma však od ďalšieho kandidovania odradili. V rámci komunálnej politiky sa teraz venujem životnému prostrediu a to najmä stromom a rozvoju cestovného ruchu.