Ján Dobšovič

Program pre komunálne voľby 2018

V roku 2018 som sa rozhodol opätovne kandidovať do komunálnych volieb a to konkrétne do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Dúbravka a preto predstavujem svoj program
Životné prostredie

 • FSC certifikácia (prírode blízke hospodárenie v lesoch) pre Devínsku Kobylu či už pod správou Štátnych lesov, alebo pod inou správou, ideálne by bolo, ak by lesy prešli pod mestské lesy Bratislava, alebo pod Štátnu ochranu prírody (ktorej však na to chýba vybavenie), Mestské lesy hospodária s FSC certifikáciou.
 • Vytvorenie oddychovej zóny Devínska Kobyla (cesta na bývalú vojenskú základňu), ako alternatíva Železnej studienky – tu treba vybudovať najmä detské ihrisko, zabezpečiť vodu, bufety a víkendový spoj zo záchytných parkovísk (Tesco Dubrawa, Kaufland – Dúbravka, LIDL),
 • Novovybudované ako aj rekonštruované parkoviská, alebo stojiská pre kontajnery musia byť vybudované z priepustných materiálov z dôvodu hrozby povodní a z dôvodu horúčav v poslednom období.
 • V prípade povolení rekonštrukcií jedno až dvoch podlažných budov, ku ktorým prislúchajú parkoviská, povoliť len také rekonštrukcie, ktoré budú zabezpečovať parkovisko na strechách, alebo v podzemí.
 • Zabezpečiť takú pomoc pre klimatické zmeny, ktorá by umožnila aspoň čiastočné umiestnenie fotovoltaických článkov, alebo solárnych panelov na výrobu tepla na strechy budov.
 • Do náhradnej výsadby prioritne dávať dreviny, ktoré vyrastú do výšky a umožnia tak ochladenie prostredia.
 • Stavby, ktoré sa budú v Dúbravke realizovať, dovoliť iba také, aby mali zelené strechy, alebo na ich strechách budú umiestnené fotovoltaické články, alebo solárne panely na teplo. Dokonca aj na tých strechách, na ktorých budú parkoviská.
 • Vedľa nových budov budú musieť byť umiestnené suché poldre, ktoré pohltia množstvo prívalových zrážok a voda z takýchto miest sa bude môcť použiť najmä na zavlažovanie.
 • Park Pod Záhradami– neustále pokračovať vo vybudovaní centrálneho parku v Dúbravke, v ktorom by bolo dostatok vzrastlých stromov na vytvorenie tieňa.
 • Stavebná uzávera na všetky stavby, kým sa nepodarí vyriešiť nasledovné problémy (stará pošta, rozšírenie Harmincovej a vybudovanie chodníka na ulici Na vrátkach a cyklochodníku na Hodonínskej, alebo na ulici Na vrátkach.
Doprava

  • Cyklochodník zabezpečiť buď na ulici Na vrátkach, alebo na Hodonínskej ulici v Lamači.
  • Dokončiť cyklochodník pri dome Služieb.
  • Zabezpečiť možnosť pokutovania áut, ktoré parkujú na miestach určených pre rodiny s deťmi.
  • Parkovanie – dokončiť snahu o parkovaciu politiku v Bratislave, pričom je potrebné, keď už obyvatelia Starého Mesta môžu parkovať „prvé auto“ aj v iných mestských častiach, aby aj iné mestské časti mali možnosť odparkovať „prvé auto“ v Starom Meste so zľavou aj na miestach vyhradených pre rezidentov v čase práce. (Veľakrát sa stáva, že ľudia prídu do centra niečo vybaviť, ale žiaľ mnohé rezidenčné miesta tam zívajú prázdnotou a odparkovaním na týchto miestach hrozí pokuta, aj keď by tam niekto odparkoval len na krátky čas (návšteva lekára, firmy, úradu, alebo dokonca pracovný obed)Program bude priebežne dopĺňaní.
Na mnohé z tohto programu síce poslanci nemajú priamy dosah, ale svojim lobingom na správnych miestach je možné mnoho z týchto vecí dosiahnuť a ja sa o to pokúsim . Okrem môjho samostatného programu je potrebné aby bol v Bratislave dodržiavaný plán Bratislava, ktorý vypracoval Team Vallo.